fynd

Jag har fyndat en megavacker spegel från en äldre dam i Boden, titta: